у системі Всеукраїнської громадської організації

«Кінологічна Спілка України»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Президією

Всеукраїнської громадської організації

«Кінологічна Спілка України»

 « 08 » листопада 2019 року

зі змінами від 17.12.2020

Президент ВГО КСУ

_____________Г.Г. Оніщенко

м. Київ, 2020 р.

Положення набуває чинності 18 грудня 2020 року.

 

Преамбула

Кінологічні заходи в системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом «КСУ») проводяться на підставі п.1.4. і п.3.1. (абз.8) Статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України».

Це положення визначає порядок подачі заявок на проведення, підготовку та організацію заходів у системі КСУ.

 

РОЗДІЛ 1 – ВИСТАВКИ

Виставки собак є публічними зоотехнічними заходами, які стимулюють племінну роботу та розведення чистопорідних собак, чиє функціональне здоров’я і фізичні особливості повинні відповідати стандарту певної породи, і які можуть виконувати роботу або різні функції відповідно до специфічних особливостей певної породи. 

Метою виставок є оцінка якості поголів’я чистопорідних собак у їх відповідності до стандартів порід, популяризація чистопорідного собаківництва та діяльності КСУ.

 

1. Ранг виставок

1.1. КСУ проводить на території України виставки таких рангів:

 • Щорічні головні міжнародні виставки країни (усіх порід) рангу САСІВ – «Золоті Ворота» і «Україна» у квітні, «Софія Київська», «Злато Скіфів» і «Золота Пектораль» у серпні, «Київська Русь» та «Кришталевий Кубок України» у грудні, які проводяться Головним Управлінням КСУ в м. Києві;
 • Міжнародні виставки собак усіх порід рангу САСІВ;
 • Національні виставки собак усіх порід рангу САС;
 • Чемпіонати України з окремих порід чи груп порід собак;
 • Монопородні виставки собак рангу САС.

1.2. До участі у виставках собак усіх рангів допускаються:

—  собаки порід, остаточно визнаних Міжнародною Кінологічною Федерацією (далі за текстом МКФ);

— собаки порід, тимчасово визнаних МКФ (не мають права отримувати сертифікат САСІВ);

— собаки порід, не визнаних МКФ, але визнаних КСУ на національному рівні (вносяться в окрему частину каталогу виставки чи окремий каталог, не мають права брати участь в основних конкурсах у головному ринзі, не мають права отримувати сертифікат САСІВ).

1.3. Собаки, внесені до каталогу виставки, мають бути зареєстровані в Племінній Книзі чи Додатку до Племінної Книги країни – члена МКФ, чи країни – контракт  партнера МКФ (АКС – Американський Кеннел Клуб, США; КС – Англійський Кеннел Клуб, Великобританія; СКС – Канадський Кеннел Клуб; Канада).

1.4. Зважаючи на те, що в Україні не існує заборони на участь у виставках собак із купіруваними вухами/хвостами, такі собаки до участі у виставках усіх рангів у системі КСУ допускаються. Оцінка собак з купіруваними або некупіруваними вухами і хвостами повинна проводитися без будь-якої дискримінації і виключно відповідно до діючого стандарту породи.

1.5. Виставковий рік в системі КСУ розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня.

 

2. Вимоги щодо отримання права проведення виставки в системі КСУ

2.1. Лише осередки КСУ з правом юридичної особи можуть подавати заявки на проведення виставки будь-якого рангу з урахуванням таких критеріїв:

 • мінімальні вимоги щодо проведення однієї (1) виставки рангу САС – не менше 40 (сорока) приплодів, зареєстрованих у попередньому році;
 • мінімальні вимоги щодо проведення двох (2) виставок рангу САС – не менше 80 (восьмидесяти) приплодів, зареєстрованих у попередньому році;
 • мінімальні вимоги щодо проведення однієї (1) виставки рангу САСІВ – не менше 60 (шестидесяти) приплодів, зареєстрованих у попередньому році;
 • мінімальні вимоги щодо проведення двох (2) виставок рангу САСІВ – не менше 120 (ста двадцяти) приплодів, зареєстрованих у попередньому році.

Крім того, враховується рівень проведення попередніх виставок та оцінка роботи осередку в цілому.

Винятки щодо дотримання кількості приплодів можуть бути зроблені за умови, якщо в області зареєстрований один осередок КСУ чи якщо жоден осередок в області не набирає потрібної кількості приплодів. Тоді право проведення виставки може бути надане осередку, який набрав максимальну, але недостатню кількість приплодів за умови дотримання усіх інших вимог. У цьому випадку рішення приймає Головне Управління КСУ та Президія КСУ.

2.2. Міжнародні виставки собак рангу САСІВ проводяться лише в закритих приміщеннях. У випадку відсутності на місці проведення приміщення, яке задовольняє умови виставки, у період з 1 травня до 15 жовтня допускається проведення виставки на відкритих майданчиках, обладнаних місцями для вигулу собак, навісами від сонця і дощу, джерелом води та туалетами для учасників виставки.

2.3. Національні виставки рангу САС можуть проводитися на відкритих майданчиках, обладнаних місцями для вигулу собак, навісами від сонця і дощу, джерелом води та туалетами для учасників виставки.

2.4. Виставкові ринги мають бути достатніх розмірів (не менше 10м х 10м – для собак великих порід, і не менше 8м х 8м – для собак дрібних порід) із не слизьким покриттям, що дає змогу оцінити рухи собаки.

2.5. Кожен осередок може провести за рік не більше двох (2) міжнародних виставок рангу САСІВ чи не більше двох (2) національних виставок рангу САС за умови дотримання п. 2.1. цього Положення.

2.6. Новостворений осередок КСУ може претендувати на проведення національної виставки рангу САС не раніше ніж через рік успішної роботи і лише після успішного проведення регіональної (міської, районної) виставки.

Міжнародна виставка рангу САСІВ може бути проведена  лише після успішного проведення виставки рангу САС.

2.7. Осередок КСУ може проводити виставки тільки в межах своєї області.

2.8. Міжнародні виставки рангу САСІВ у м. Києві можуть проводитися тільки Головним Управлінням КСУ.

2.9. Чемпіонати України проводяться у рамках головних виставок країни у м. Києві у квітні, серпні чи грудні.

Виняток може бути зроблений для тих порід, які мають зареєстрований всеукраїнський клуб породи.

2.10. Всеукраїнські клуби породи як структурні підрозділи КСУ можуть проводити чемпіонати України та монопородні виставки за правилами, погодженими з Головним Управлінням КСУ.

2.11. Виставки з окремих порід (монопородна, спеціалізовані, клубна) проводяться у рамках міжнародної чи національної виставки. Кількість виставок з окремих порід (монопородних, спеціалізованих, клубних) не повинна перевищувати п’яти (5) в один виставковий день.

2.12. Не можна проводити окремі виставки (монопородні, спеціалізовані, клубні) з однієї і тієї ж породи одночасно одного і того ж дня в різних місцях. 

 

3. Правила подання заявки на проведення виставки

3.1. Заявка на проведення міжнародних виставок собак усіх порід рангу САСІВ подається в Головне Управління КСУ не пізніше ніж до 1 лютого за два роки до дати проведення виставки (так до 1 лютого 2018 року мають бути подані усі заявки на проведення виставок у 2020 році).

3.2. Заявки на проведення національних виставок собак усіх порід рангу САС та монопородних виставок у наступному році подаються в Головне Управління КСУ не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року.

3.3. Заявка від осередку КСУ має бути надрукована на бланку відділення, завірена печаткою осередку та підписом керівника осередку і повинна містити таку інформацію:

 • повну назву осередку, який планує проводити виставку;
 • адресу, контактні телефони, факс, електронну адресу та адресу сайту осередку;
 • банківські реквізити із обов’язковим зазначенням розрахункового рахунку осередку;
 • прізвище, ім’я, по-батькові керівника осередку;
 • прізвище, ім’я, по-батькові голови Організаційного комітету виставки;
 • ранг виставки;
 • дату проведення виставки;
 • місце проведення виставки (в приміщенні чи під відкритим небом).

До заявки додаються:

 • копія книги обліку в’язок за попередній рік (враховуються лише продуктивні в’язки);
 • копія виписки з Єдиного Державного Реєстру.

3.4. Головне Управління КСУ складає календар виставок КСУ на наступні роки, погоджує його з Сертифікатно-виставковою комісією КСУ та затверджує на засіданні Президії КСУ не пізніше 1 листопада поточного року. Остаточно затверджений Календар Виставок КСУ доводиться до відома осередків та членів КСУ шляхом публікації на офіційному сайті КСУ. 

3.5. Зміна дати або місця проведення виставки або її відміна допускається лише за форс-мажорних обставин, до яких відносяться стихійні лиха, санітарний карантин, ліквідація відділення, яке планувало проводити виставку. 

Організатор виставки зобов’язаний повідомити про це Головне Управління КСУ і отримати дозвіл на зміну дати або місця виставки чи її відміну.

3.6. Доповнення до вже затвердженого і опублікованого графіку виставок не допускаються. 

 

4. Підготовка до виставки

4.1. Виставки проводяться за попередньою реєстрацією і виданням каталогу всіх учасників. Собаки, не внесені в каталог виставки, до участі у виставці не допускаються, якщо тільки це не сталося з вини організаторів (проблеми при друку каталогу тощо) і за умови, що заявочні листи були повністю заповнені і разом із підтвердженням сплати реєстраційного внеску були передані організаторам до закінчення терміну реєстрації.

4.2. Реєстрація учасників на виставку рангу CACIB припиняється за 22 дні до початку виставки, а на виставки рангу САС та монопородні – за 15 днів.

4.3. Не пізніше ніж за тиждень після закінчення реєстрації оргкомітет виставки зобов’язаний надати в ГУ КСУ інформацію про кількість собак за каталогом.

4.4. Не пізніше ніж за тиждень після закінчення реєстрації оргкомітет виставки зобов’язаний надіслати в ГУ КСУ заявку на сертифікати відповідно до рангу виставки із зазначенням найменування сертифікатів та їх кількості.

4.5. Оргкомітет виставки відповідає за своєчасне виготовлення рингової документації: 

 

 • Бланки опису собак встановленого зразка;
 • Дипломи; 
 • Бланки зведеного звіту бригади у ринзі по кожній породі окремо;
 • Бланки звіту судді про роботу у ринзі (з використанням копіювального паперу); 
 • Листи реєстрації учасників конкурсів.

4.6. Оргкомітет виставки відповідає за організацію роботи рингових бригад та перекладачів (якщо потрібно).

4.7. Оргкомітет виставки відповідає за організацію приїзду суддів та їх роботи на виставці.

4.8. Організатор виставки зобов’язаний забезпечити присутність символіки КСУ на виставках усіх рангів та символіки МКФ на міжнародних виставках рангу САСІВ.

4.9. Для надання першої допомоги організатори виставок мають передбачити постійну присутність медичного працівника для учасників виставки та ветеринарного лікаря для собак. 

4.10. Організатор виставки відповідає за забезпечення та підтримку порядку та безпеки на виставці.

 

5. Порядок призначення суддів

5.1. Відповідно до Положення про суддів КСУ-МКФ судити на виставці і оцінювати собак можуть лише судді, які мають дозвіл від своїх національних організацій на суддівство відповідних порід/груп порід на виставках відповідних рангів.

5.2. Оргкомітет виставки  попередньо обговорює можливість участі судді у запланованій виставці.

5.3. Не пізніше ніж за 6 місяців до дати проведення виставки оргкомітет виставки має надіслати до ГУ КСУ офіційну заяву встановленого зразка на запрошення суддів, у якій  надає перелік суддів, що погодилися провести експертизу на цій виставці, назву країни, яку вони представляють, та електронні адреси суддів.

5.4. тНа виставки обов’язково запрошуються резервні судді. 

5.5. Мінімум 50% суддів, запрошених на міжнародну виставку рангу САСІВ, мають бути іноземними.

5.6. Склад суддівської бригади на виставку рангу САС залишається на розсуд організатора. 

5.7. Усі видатки, пов’язані із комфортним перебуванням суддів на виставці, у тому числі транспортні видатки, проживання, харчування, денне утримання та оплату за суддівство, бере на себе організатор виставки.

5.8. ГУ КСУ надсилає офіційні запрошення суддям, вказаним у заяві, та запити про дозвіл на їх суддівство у їх національні кінологічні організації, а також висилає організаторам виставки дозвіл на суддівство українських експертів. 

5.9. Після отримання дозволу на суддівство іноземного судді від його національного клубу ГУ КСУ пересилає цей дозвіл організаторам виставки.

5.10. Не пізніше ніж за місяць до початку виставки організатор направляє судді перелік порід, які той буде судити. І не пізніше ніж за 2 тижні до виставки направляє судді кількість собак, уточнений список порід та конкурсів, які той буде судити. 

5.11. Організаторам виставки рекомендується погоджувати усі деталі із іноземними суддями у письмовій формі згідно зі зразком Угоди про співпрацю між організатором та суддею виставки МКФ. (додається)

5.12. Якщо немає іншої домовленості, суддя не повинен судити більш ніж 80 собак на день (з письмовим описом) і не більше 150 собак, якщо опис не виконується. У разі «форс-мажору», наприклад, якщо один із суддів виставки відмовився судити в останній момент через хворобу, погодних умов тощо), ці цифри можуть бути збільшені до 100 і 200 з письмовим описом або без нього відповідно. У цих випадках організатори і судді повинні прийти до взаємної згоди, і суддю слід забезпечити досвідченою ринговою бригадою і асистентами. Якщо суддю просять відсудити понад 100 собак, суддівство повинно бути проведено без письмового звіту.

5.13. Суддю забезпечують одномісним номером у готелі класу не нижче 3-х зірок, а також регулярним харчуванням.

5.14. Усі транспортні витрати (дійсний кілометраж 0,35 €/км, паркування, поїзд, автобус, таксі, літак (економ. Клас)), а також харчування під час поїздки повинні бути відшкодовані судді одразу ж після прибуття або відповідно до попередньої домовленості з організатором.

5.15. Суддю знайомлять зі специфікою роботи рингів виставки, порядком присвоєння сертифікатів, титулів тощо перед початком виставки. 

5.16. Оргкомітет виставки повинен заздалегідь отримати згоду судді про перебування в рингу судді-стажера. 

5.17. Оргкомітет виставки в разі необхідності має право замінити суддю, попередивши про це учасників виставки.

5.18. Детальний розклад виставки із зазначенням часу початку суддівства породи та номеру рингу, часу початку конкурсів у головному ринзі має бути оприлюднений не пізніше ніж за 24 години до початку виставки.

5.19. Про будь-які зміни у розкладі оргкомітет має повідомити учасників виставки.

5.20. Суддівство в рингах і на конкурсах не повинно починатися раніше часу, зазначеного в розкладі виставки. 

5.21. Після закінчення експертизи судді віддають заповнений каталог.

5.22. Повну відповідальність за усе, що відбувається на виставці, бере на себе організатор виставки.

 

6.Каталог виставки

6.1. На підставі заявочних листів складається каталог виставки, який повинен містити: 

6.1.1. Міжнародна виставка собак усіх порід рангу САСIB:

 — Титульна сторінка з символікою МКФ і КСУ та надписом

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (МКФ)

МІЖНАРОДНА КІНОЛОГІЧНА ФЕДЕРАЦІЯ (МКФ)

UKRAINIAN KENNEL UNION (UKU)

ВГО «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ» (КСУ)

INTERNATIONAL DOG ​​SHOW FCI-CACIB

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА СОБАК МКФ-CACIB

— Назва осередку КСУ, який проводить виставку.

— Назва виставки. 

— Дата проведення – число, місяць, рік (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ).

— Місто і країна проведення виставки (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ). 

При проведенні декількох заходів (2xCACIB або CAC і CACIB) каталог кожної виставки повинен бути в окремій обкладинці.

6.1.2. Національна виставка собак усіх порід рангу САС та монопородні виставки:

— Титульна сторінка з емблемою КСУ і з написом:

ВГО «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ» (КСУ)

єдиний представник України та повноправний член 

Міжнародної Кінологічної Федерації (МКФ)

— Назва осередку КСУ, який проводить виставку.

— Назва виставки. 

— Ранг виставки.

— Дата проведення – число, місяць, рік (державною мовою).

— Місто проведення виставки (державною мовою). 

6.2. Організатори виставок мають розмістити наступне повідомлення у каталозі виставок, а також виділити його та зробити достатньо помітним для читання: 

Учасники виставки відповідають за благополуччя і здоров’я своїх собак. 

Забороняється створювати для собаки ситуацію, яка може виявитися небезпечною для його здоров’я і благополуччя, наприклад, залишити його в машині у надто жарку або холодну погоду і/або жорстоко з ним поводитись. 

Порушення цього правила призведе до вилучення з поточної та майбутніх виставок собак.

6.3. Каталог виставки будь-якого рангу повинен містити: 

— Список суддів із зазначенням країн, які вони представляють, двома мовами (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ). 

— Список членів оргкомітету виставки. 

— Положення про проведення виставки відповідного рангу. 

— Розклад експонування собак за породами, днями, рингами і суддями. 

— Розклад усіх заходів виставки. 

— Перелік порід за групами МКФ в алфавітному порядку із зазначенням  номерів за каталогом і кількості собак відповідних порід. Крім найменування порід українською мовою в розкладі та каталозі виставки також слід вказувати країну походження породи і назву породи однією з чотирьох робочих мов МКФ.

— Перелік експонентів, який починається назвою групи МКФ, назвою породи, потім вказується список учасників за статтю і класом у послідовності їх експонування: 

— БЕБІ (пси, потім суки), 

— ЦУЦЕНЯТА (пси, потім суки), 

— ЮНІОРИ (пси, потім суки), 

— ПСИ (послідовно по класах – Проміжний, Відкритий, Робочий, Чемпіонів, Ветеранів), 

— СУКИ (послідовно по класах – Проміжний, Відкритий, Робочий, Чемпіонів, Ветеранів). 

6.4. У тих породах, де передбачено суддівство за окрасами, також відбувається розподіл за окрасами в послідовності, що вказана вище. 

6.5. Суки і пси виступають окремо. Нумерація собак в каталозі починається з цифри 1 і повинна бути наскрізною, безперервною по усьому каталогу. Нумерація не повинна перериватися в одній і тій же породі. 

6.6. Повні дані з каталогу кожного собаки повинні включати: 

— № за каталогом, 

— кличку собаки, 

— № родоводу собаки, 

— дату народження,

—  окрас, 

— кличку батька з номером родоводу, 

— кличку матері з номером родоводу, 

— прізвище та ініціали заводчика, 

— прізвище та ініціали власника із зазначенням міста / країни . 

6.7. У каталозі можуть бути опубліковані підтверджені звання Міжнародного і Національного чемпіонів, а також офіційні титули, отримані на Всесвітній виставці і виставках секцій МКФ (Переможець Всесвітньої виставки, Юний переможець Всесвітньої виставки, Ветеран переможець Всесвітньої виставки, Переможець виставки секції МКФ, Юний переможець виставки секції МКФ, Ветеран переможець секції МКФ). Публікація інших титулів у каталозі залишається на розсуд організатора виставки.

6.8. У каталозі виставки не допускається наявність додаткових списків і порожніх номерів. Оцінки і титули собакам, не включеним до каталогу виставки, в КСУ і МКФ не підтверджуються.

6.9. Кількість друкованих каталогів виставки не може бути меншою за кількість учасників. 

6.10. Онлайн каталоги з інформацією про розклад суддівства, породи, клички та імена власників собак, зареєстрованих на виставку, можуть бути опубліковані у день проведення виставки, але не раніше ніж за дві години до офіційного відкриття у день виставки. 

Якщо програма заходів публікується на веб-сайті до початку заходу, вона не може містити ні клички зареєстрованих собак, ні особистої інформації про їх власників.

 

7. Спостерігачі виставки 

7.1. Кандидатура спостерігача узгоджується з Виставковою комісією КСУ. Спостерігачем виставки може бути призначений Керівник відповідного регіону, член Президії КСУ, член Виставкової комісії КСУ або працівник ГУ КСУ. Спостерігач отримує мандат і форму звіту. 

7.2. Усі витрати, пов’язані з перебуванням спостерігача на виставці (транспортні, проживання, харчування), оплачує Оргкомітет виставки. 

7.3. Спостерігач у своїй діяльності керується нормативними документами КСУ, взаємодіє з Оргкомітетом виставки та суддями. 

7.4. Спостерігач має наступні повноваження: 

— Допомагає і консультує організаторів у процесі підготовки виставки. 

— Забезпечує дотримання і застосування усіх правил і положень у процесі проведення виставки. 

— Здійснює контроль за веденням реєстрації, наявності ветеринарного контролю на виставці, роботою рингових бригад, роботою комісії з нагородження, дотримання порядку отримання титулів і сертифікатів, наявністю усієї необхідної виставкової документації, правильністю та своєчасністю її заповнення та видачі учасникам виставки. 

7.5. Спостерігач має право: 

— Отримати підписаний Оргкомітетом каталог виставки. 

— Отримати будь-яку інформацію про виставку, що інспектується, при пред’явленні мандату спостерігача КСУ, а Оргкомітет зобов’язаний її надати на першу його вимогу. 

— Давати рекомендації щодо спірних питань, що стосуються правил організації та проведення цієї виставки.

— Приймати від учасників виставки письмові заяви, що стосуються порушень правил і положення проведення цієї виставки для передачі в ГУ КСУ, в разі якщо питання не може бути вирішене організаторами виставки на місці. 

7.6. При відкритті виставки спостерігач повинен бути представлений експонентам. 

7.7. В обов’язки спостерігача не входить: контроль фінансової діяльності організаторів виставки, перевірка фінансово-звітної документації виставки. 

7.8. Спостерігач не має права впливати на суддівство.

7.9. Спостерігач не має права виставляти своїх собак на цій виставці, так само як і члени його сім’ї. 

7.10. Спостерігач зобов’язаний в 10-денний термін надати в ГУ КСУ каталог, отриманий на виставці, письмовий звіт і, якщо можливо, фотозвіт про виставку, що інспектується.

 

8. Правила ведення звітності за результатами виставки 

8.1. Оплата цільового внеску на патронат виставки проводиться не пізніше 3-х банківських днів після дати проведення виставки. 

8.2. Не пізніше ніж через три тижні після проведення виставки організація, відповідальна за проведення виставки, направляє на адресу ГУ КСУ наступні документи: 

— 2 чистих каталоги виставки (каталоги, що надаються для звіту, не повинні нічим відрізнятися від каталогів, які видаються учасникам виставки). 

— 1 розмічений каталог з усіма титулами і оцінками з зазначенням усіх собак, що отримали ВОВ, CACIB, R.CACIB, САС, R.CAC, J.CAC, підписаний і завірений організатором виставки із зазначенням прізвищ суддів, які присудили титули. 

— Копії експортних родоводів на собак іноземних учасників виставки, які отримали титули (розташовані по порядку номерів у каталозі з зазначенням на родоводі номера за каталогом, отриманого титулу і виставкового класу, з доданням необхідних копій сертифікатів, якщо собака виставлявся в робочому класі або класі чемпіонів).

 — Копії сертифікатів для членів КСУ, що виставляли і отримали титули в робочому класі або класі чемпіонів за сертифікатом, виданим в інших країнах (розташовані по порядку номерів у каталозі з зазначенням номера за каталогом, отриманого титулу). 

— Відомість головного рингу з переліком: 

Кращий плідник виставки; 

Краща племінна пара виставки; 

Краща племінна група (розплідник) виставки;

Кращий у групі МКФ; 

Бест бебі (із зазначенням призових місць); 

Бест цуценят (із зазначенням призових місць); 

Бест юніорів (із зазначенням призових місць) – проводиться на розсуд організаторів;

Бест ветеранів (із зазначенням призових місць); 

Бест ін шоу (із зазначенням призових місць). 

— Список експертів, що судили на цій виставці, з урахуванням проведених замін.

— Документ про перерахування на рахунок ГУ КСУ внеску за патронат виставки.

8.3. У випадку відсутності на момент подачі звіту по виставці документів (експортних родоводів для іноземних громадян, № UKU для членів КСУ) на собак, що отримали титули на виставці, — титули анулюються. 

8.4. Другі екземпляри аркушів описів собак, контрольні каталоги, звіти рингових бригад і інша рингова документація повинні зберігатися в архіві організації, відповідальної за проведення виставки. Мінімальний термін зберігання – 3 роки. 

8.5. У випадку заборони на участь у виставках окремих осіб за вчинені ними порушення Виставкова комісія КСУ повідомляє про це всім осередкам КСУ і організаціям, що входять до складу МКФ. Результати собак, що належать порушникам, отримані на виставках після оголошення заборони, анулюються. 

 

9. Санкції

9.1. Рішенням Президії КСУ організатор, який допустив порушення правил реєстрації, позбавляється права на проведення виставок терміном від одного до трьох років, а результати виставки, проведеної з порушеннями, анулюються. Матеріальну відповідальність перед учасниками виставки несе організатор. 

9.2. При порушенні організаторами виставок будь-якого пункту цього Положення Виставкова комісія або Президія КСУ може застосувати такі санкції: 

— Відмова у проведенні виставок терміном на 1 рік. 

— Відмова у проведенні виставок терміном на 3 роки. 

— Відмова у проведенні виставок на невизначений період. 

9.3. За затримку звіту і оплати виставкового внеску сума внеску подвоюється автоматично без рішення Виставкової комісії КСУ чи Президії КСУ. 

9.4. Після зняття санкцій осередок КСУ може претендувати на право проведення виставки рангом, не вищим за САС. Проведення виставки рангу CACIB можливе тільки в випадку успішного проведення виставки рангу САС.

 

РОЗДІЛ 2 СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

 

РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ ДЛЯ МИСЛИВСЬКИХ СОБАК

 

Додаток 1 Правила присудження титулів в системі КСУ 

Додаток 2 ЗВІТ про виставку рангу: CAC, CACIB, Монопородна

Додаток 3 Зразок письмової угоди організатора виставки із іноземним суддею